Zorgen dat leren weer makkelijk wordt!

Zodat jouw prestaties op het niveau zijn waar je wilt zijn en je weer plezier in het leren krijgt. 

“ Met Breinwijs help ik kinderen van 8-18 jaar die vastgelopen zijn in het leren. Ik geef ze de tools om leren weer makkelijk te maken."

-Martine Rooker

Leren kun je leren

Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar soms blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Heel vaak komt dat doordat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?), huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd?) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers. Regelmatig zie ik vanuit mijn rol als docent Nederlands en taalondersteuner dat leerlingen onderuit gaan, doordat ze deze basis nooit hebben geleerd. Ik vind het fantastisch om te zien hoe snel het weer de goede kant opgaat op het moment dat ze wél weten hoe ze moeten leren. 

Voor iedereen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij een gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij de jeugd met dyslexie, AD(H)D, ASS, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en beelddenken enorm positief gebleken. Zij ervaren (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat!

De methodes

Voor het coachen zet ik drie verschillende methodes in. Het Leren Leren bied ik zowel individueel als in groepsverband aan.  De Jeugd Breincoaching is vooral gericht op de individuele begeleiding, waarbij we ons onder andere richten op de ontwikkeling van de executieve functies.  De Strong Kids training is bedoeld voor kinderen die wel wat zekerder in hun schoenen willen staan. 

Ik kijk naar de manier waarop de leerling het beste leert. Daarbij besteed ik aandacht aan de bevordering van de zelfstandigheid binnen het leren, het plannen, het organiseren, de motivatie, het stellen en behalen van doelen en vooral het (opnieuw) vinden van plezier in het leren.

 

Jeugd Breincoaching

Als Jeugd Breincoach wil ik samen met u en uw kind bekijken wat uw kind nodig heeft om tot goede leerprestaties te komen. 

Hierbij kijk ik naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft. Ik ben bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd tussen 6 - 18 jaar met ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. 

Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal ik een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit mij als Jeugd Breincoach en een overzicht met oefeningen die tijdens de begeleiding en daarna thuis ingezet (kunnen) worden. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag.

Tijdens de begeleiding en de oefeningen die thuis gedaan worden, richten we ons op het verder ontwikkelen van de executieve functies. 

Executieve functies zijn bijvoorbeeld:

 • Flexibel zijn (met tegenslag om kunnen gaan)
 • Stellen van prioriteiten (plannen, structureren en organiseren)
 • Een positief zelfbeeld hebben
 • Concentratie (zaken kunnen onthouden, je aandacht kunnen vasthouden en verdelen)
 • Impulsbeheersing (leren nadenken voor je een beslissing neemt)
 • Gemotiveerd zijn

Oudergesprekken kunnen onderdeel zijn van het begeleidingsplan. Deze worden in overleg ingepland. 

 

Logo Breinwijs

“Tijd overhouden en wat meer plezier hebben in leren. Dat is het doel van Breinwijs coaching.”

" Niet iedereen leert hetzelfde. Als jij anders leert dan de meeste klasgenoten dan kan dat heel frustrerend zijn. Breinwijs helpt je te begrijpen waar je vastloopt en geeft je de tools om dat te veranderen.”

 

Logo Breinwijs

Leren Leren 

Leerlingen krijgen meer grip op de lesstof (begrijpend lezen), door te leren leren op een manier die beter bij hen past. Ze leren te leren op een multi-zintuigelijke manier, zodat hun creativiteit en verbeeldingskracht ingezet kan worden om de lesstof beter te leren begrijpen en te onthouden. Ik besteed verder veel aandacht aan o.a. organiseren en plannen, structureren en gemotiveerd werken. Dit vertaalt zich in meer plezier in het leren en betere resultaten.

Deze vorm van begeleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die:

 • Beterefficiënter en op een leukere manier willen leren leren.
 • Waarvan wordt gezegd ‘het zit er wel in, maar het komt er niet (helemaal) uit.'
 • Die het altijd gered hebben door hun hersenen goed te gebruiken, maar niet geleerd hebben echt te leren.
 • Waarbij hun gedachten alle kanten op gaan als hen iets wordt verteld.
 • Die meer tijd over willen houden voor andere dingen.
 • Die zich niet goed lijken te kunnen concentreren.
 • Die eerst het groter geheel willen zien en begrijpen voor ze zich kunnen richten op de details.

 

Coachtrajecten


Er zijn verschillende coachtrajecten mogelijk. Tijdens het kennismakingsgesprek bekijken we samen welk traject het beste past bij het kind. Voor de tarieven verwijs ik u naar deze bijlage.

Individueel, kortdurende begeleiding

Deze begeleiding is gericht op het leren leren en het verbeteren van het werkgeheugen, concentratie en motivatie.

Dit traject duurt tussen de 4 en 8 keer. Bij deze vorm van begeleiding maakt de leerling deels gebruik van eigen huiswerk en krijgt deels extra lesstof uit de Leren Leren reader.

Individueel, langdurige begeleiding

Deze vorm van begeleiding is gericht op het structureel aanbieden van ondersteuning bij het leren. Hierbij is aandacht voor de verschillende aspecten van de executieve functies zoals plannen en organiseren, motivatie, concentratie, taakinitiatie. Hierbij wordt ook het leren leren aangeleerd. Bij deze vorm van begeleiding maakt de leerling gebruik van eigen huiswerk, aangevuld met extra lesstof uit de Leren Leren reader.                        

Groepstraject

Deze vorm van begeleiding gebeurt in kleine groepen (3 tot 6 leerlingen). Niet elke leerling heeft geleerd HOE je moet leren en welke leerstijl het beste bij hem/haar past. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan alle facetten die ook genoemd worden bij de individuele begeleiding. 

Workshop 'Plannen en Leren Leren' 12 t/m 16 jaar

In februari 2020 wordt er weer een workshop aangeboden. (Data volgt)

 Stap in de brugklas

De training “Stap in de Brugklas” is een training voor leerlingen die nu nog in groep 8 zitten en volgend schooljaar de overstap naar het voortgezet onderwijs maken.

Een nieuwe omgeving, nieuwe kinderen, nieuwe leerkrachten, een ander onderwijssysteem en bergen huiswerk. Voor kinderen is de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een hele grote stap. Tijdens deze training leer je:

► hoe je moet plannen met de huiswerkplanner
► visuele leertechnieken (conceptmappen maken)
► studievaardigheden (woordjes leren, samenvatten, aantekeningen maken)
► hoe je je kunt focussen
► en hoe je met vertrouwen de brugklasperiode in kunt gaan

We werken in kleine groepen. De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.

 Strong Kids training (5 tot 8 kinderen)

Strong Kids gaat uit van het unieke karakter van elk kind. Kinderen leren om hun eigen keuzes te maken, te leren wat bij hen past, wie ze zijn en wat hun plek in de groep is. De kinderen mogen telkens kiezen of zij een groepsproces of een individuele opdracht willen doen. De opdrachten zijn leuk, prikkelend, interactief en leerzaam.

De training staat in het teken van de thema’s:

• weerbaarheid
• assertiviteit
• faalangst
• toetsvrees
• zelf keuzes leren en durven maken
• jezelf zijn – wie ben ik?
• sociaal emotionele ontwikkeling
• veiligheid
• pesten en gepest worden

Wie?    Kinderen van 8 - 12 jaar of 12 - 16 jaar

Wanneer?   Op maandag van 14.15 – 15.30 uur

Waar?  Reine Claude 19 in Winkel

Kosten?  € 165,- incl. materiaal en wat lekkers

Strong Kids JeugdStrong Kids KindLogo Breinwijs

Geef je op


Of stel je vraag via 06 12115261 of via info@breinwijscoaching.nlZorgen dat leren weer makkelijk wordt.

privacy policy  |   algemene voorwaarden